Op zondag 6 oktober 2019 stond een gezamenlijke viering gepland met moslims en christenen in de grote moskee in Ede. In eerste instantie zou je je afvragen of een gezamenlijke viering mogelijk is: moslims hebben immers een geheel andere religie dat christenen. Deze veronderstelling is echter niet correct. Hierover hieronder een uiteenzetting van deze bijzondere bijeenkomst van ogenschijnlijk zeer verschillende mensen.

Ruim 10 jaar geleden ontving ik van een joodse vriend van me het Heilige Boek van de joden: de Thora. Zelf ben ik christen en probeer daarbij te leven naar het voorbeeld van Jezus Christus (wat overigens niet gemakkelijk is). Vorig jaar heb ik van bevriende Turkse relatie een geschenk gekregen en dat heb ik met trots en respect en als een zeer waardevol cadeau, in ontvangst genomen: het was de Nederlandse vertaling van de Koran (ISBN: 978-90-828315-1-1) in een bewerking vande heer A. Ünal. Met de drie Heilige Boeken die ik nu in mijn bezit heb, kan ik deze drie ook lezen en dat ben ik ook gaan doen. Had ik al veel eerder de Bijbel en de Thora gelezen, nu is daarbij ook de Koran gevoegd (in een versie met uitleg). Ik heb inmiddels ontdekt dat deze drie Heilige Boeken dezelfde historische oorsprong hebben en dat was voor mij een eyeopener. Ik kende de Koran in het geheel niet. De originele Koran is in de Arabische taal geschreven, hetgeen voor mij een onbekende taal is. Zo’n boek blijft dan gesloten! Inmiddels durf ik hard te stellen dat wij, joden, christenen en moslims, ‘kinderen van één Vader’ zijn. We hebben, bezien vanuit deze drie Heilige Boeken, dan ook veel meer gemeenschappelijk dan dat we van elkaar verschillen. 

​​​​

Het is dus helemaal niet zo vreemd als er nu een gezamenlijke eredienst wordt gehouden in deze moskee in Ede. Ik moest daar dan ook bij zijn om mijn ervaringen daar met u te kunnen delen. Zowel de dominee als de imam hielden hun toespraak over onze aartsvader Abraham (Ibrahim voor de moslims). Ons allen werd duidelijk dat de verhaallijn vrijwel volledig overeen kwam bij dominee en imam. Beiden waren volstrekt helder in hun voordrachten en dat brengt mij dan bij de kop van dit artikel dat Gods Liefde mensen verbindt. Dat Gods Liefde alle verschillen tussen mensen kan en ook zal overbruggen, als wij mensen daar maar voor open staan.

Als christen, met een zelfde historie als die van joden en moslims, heb ik me inmiddels ook wat meer verdiept in de historie van de islam en wil daar hierna ook iets van meedelen. Omstreeks het jaar 610 na Chr. heeft de Mohammed ibnAbdallah zijn eerste Goddelijke boodschap van een engel ontvangen toen hij als koopman in het toenmalige handelsstadje Mekka in het Arabië woonde (Mohammed leefde van 570 tot 632 na Chr.). In de eeuw daarvoor was het Oosterse-christendom de overwegende religie in Arabië. De polytheïstische religies in het Arabië van die tijd, waren verreweg in de minderheid. Daar Mohammed slechts één God vereert, is het aannemelijk dat ook Mohammed tot het Oosterse christendom behoorde. Geschiedkundig is dit ook bevestigd en daarmee is het gedrag van Mohammed bepaald, namelijk: leven, werken en prediken vanuit de universele Liefde van God (Gods naam mag anders zijn als die de christenen en de joden gebruiken, maar het is dezelfde God).Het feit dat de Koran qua historie gelijk is als de Thora en de Bijbel, is daarmee ook logisch. 

Vanaf 610 na Chr. heeft de profeet Mohammed de islam geïntroduceerd waarmee de islam direct ook de jongste van de grote wereldreligies is. Met de boodschappen die de Profeet van de engel ontving, dicteerde hij de Koran, het Heilige Boek van de islam. Moslims geloven dat in dit Heilige Boek de perfecte woorden van God, Allah, staan opgetekend.

Als je dit nu weet, is het dus in het geheel niet vreemd dat moslims en christenen deze zondag een gezamenlijke viering hebben gehouden ter ere van de Enige God die wij allen vereren. Ik herinner me nog een foto van de moslim-geestelijke Fethullah Gülen die de ook de dialoog zocht met andersgelovigen. Onderstaand een foto van deze moslim-geestelijke op bezoek bij de Paus. Verbondenheid in Gods Liefde is hier het geval en dat gaat boven iedere wereldreligie uit. 

​​​

Binnen en buiten de moskee in Ede was men al vroeg in de weer met tenten en lekkernijen. Het was al met al een warm samenzijn dat zeker navolging zal krijgen. Het heeft ook zeker de dialoog geopend tussen moslims en christenen, hetgeen belangrijk is in deze tijd waarin zo ongelofelijk veel onzin wordt verteld over moslims (en overigens ook over christenen). 

Het feit dat beide religies zich aan elkaar verbonden weten in Gods Liefde, de Liefde met de grote ‘L’ dus, maakte deze dag tot een bijzondere. De volgende uitdaging is dat beide groepen mensen, met Gods Liefde in hun hart, naar elkaar op zoek gaan en elkaar beter te leren kennen▪

Cees Buys

Correspondent van Amsterdam Daily.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *