Amsterdamse raad uit zorgen over politiecapaciteit na liquidatie Wiersum

Meerdere fracties van de Amsterdamse gemeenteraad hebben donderdag tijdens een spoeddebat over de liquidatie van strafrechtadvocaat Derk Wiersum hun zorgen geuit over de capaciteit bij de lokale politie.

“Amsterdammers maken zich zorgen om geweld, wij maken ons allemaal zorgen om dit geweld op straat”, liet fractievoorzitter Sofyan Mbarki van de lokale PvdA-fractie weten. “De dader is voortvluchtig en moet wat ons betreft zo snel mogelijk gepakt worden. Maar ik ben benieuwd wat dit betekent voor de politiecapaciteit in Amsterdam.”

Politiecommissaris Jan Pronker bevestigde dat de zoektocht naar de dader ten koste gaat van de agenten die normaal gesproken in de wijk zijn.

“Wij zijn sinds afgelopen woensdag met veel mensen bezig geweest met de opsporing. We zetten alle expertise, techniek en mankracht in die daarvoor nodig is. Dat gaat wel ten koste van de politie die normaal gesproken in de wijk is.”

Halsema: ‘Het water staat ons aan de lippen’

“Zoals u allen weet: het water staat ons aan de lippen”, reageerde burgemeester Femke Halsema tijdens de vergadering.

“In Den Haag wordt nogal eens de suggestie gewekt dat wij in Amsterdam met de Franse slag opereren. Laat daar geen vergissing over mogelijk zijn; wij willen hier de wet handhaven, maar geef ons dan ook de middelen om te handhaven, geef ons de instrumenten.”

“Op dit moment zijn wij een krimpend korps”, vervolgde Halsema. “Tot 2023 zitten wij onder wat wij nodig hebben, dat is een probleem.”

Voltallige raad vroeg spoeddebat aan

Wiersum werd op 18 september nabij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten. Dezelfde dag vroeg de voltallige gemeenteraad van Amsterdam een spoeddebat aan naar aanleiding van de liquidatie.

“De strijd tegen liquidaties en moordpartijen in de stad hebben een ontwrichtende en schokkende werking op Amsterdam en haar inwoners”, schreven de raadsleden toen. “Met dit nieuwe dieptepunt is helaas weer een grens overgegaan waarvan niemand had verwacht dat het zou gebeuren. Dat roept vragen op.” Wie was de geliquideerde advocaat Derk Wiersum?

Bron:NOS

Koning vraagt bij VN aandacht voor MH17 en rechten seksuele minderheden

Koning Willem-Alexander heeft in zijn toespraak bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Rusland opgeroepen om mee te werken aan het MH17-onderzoek. “De nabestaanden van de 298 slachtoffers verwachten gerechtigheid en wij zullen niet rusten voordat recht is gedaan.”

De koning stelde dat het onaanvaardbaar is dat “verantwoordelijken voor internationale misdaden hun gerechte straf ontlopen”. Hij zegt dat Nederland zich blijft inzetten voor versterking van het Internationaal Strafhof, omdat het een onmisbaar onderdeel is van de internationale rechtsorde.

Verder besteedde Willem-Alexander in zijn toespraak aandacht aan de rechten van seksuele minderheden. “Het Koninkrijk der Nederlanden is blij dat op steeds meer plaatsen in de wereld de gelijke rechten van homo’s, lesbiennes, transgenders en andere minderheidsgroepen worden benoemd in de wet. We hopen dat die ontwikkeling doorzet, maar uiteindelijk is het de praktijk die telt.”

Ook stipte de koning klimaatverandering aan. Volgens hem was internationale samenwerking nog nooit zo urgent voor de toekomst van de planeet. “Broeikasgassen kennen geen grenzen. Alleen samen kunnen we klimaatverandering het hoofd bieden. Wij geven graag gehoor aan de oproep om verantwoordelijkheid te nemen en ambitie te tonen.”

De koning stelde dat het draagvlak voor de VN onder druk staat, terwijl hechte samenwerking tussen staten juist van groot belang is voor “ieders vrijheid, veiligheid en welvaart”. “De strijd tegen armoede en ongelijkheid is het meest gediend bij krachtenbundeling over grenzen heen. Wij hebben elkaar meer nodig dan ooit.”

BRON:NOS

Zeker 85 grote zorgbedrijven maken al twee jaar ongebruikelijk veel winst

Minstens 85 grote zorgbedrijven maken al minimaal twee jaar ongebruikelijk veel winst, blijkt woensdag uit onderzoek van de journalistieke platforms Pointer, Reporter Radio en Follow the Money. “Dubbele zwarte cijfers schrijven is nergens voor nodig”, zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een reactie op het onderzoek.

Voor het onderzoek zijn de gedigitaliseerde jaarrekeningen onderzocht die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt. Die gegevens zijn openbaar. Het gaat om bedrijven in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg. In die sector zijn winstpercentages van 2 tot 3 gangbaar.

Minister De Jonge zegt in een reactie dat er “op zich niets mis is met winst”, maar volgens hem is het niet mogelijk om goede zorg te leveren en tegelijkertijd zoveel geld over te houden.

“Geld voor de zorg is bedoeld voor zorg en moet alleen aan de zorg worden besteed. Zorg is dienen en niet verdienen”, aldus minister De Jonge. “De huidige wet is niet genoeg om de rotte appels buiten de mand te houden. Die gaan we dus aanpassen”, stelt De Jonge.

Alleen de grootste zorginstellingen zijn onderzocht

De drie journalistieke platformen hebben alleen naar de 1.308 grootste van de in totaal 3.798 zorginstellingen gekeken. Uit het dataonderzoek blijkt dat minimaal 85 zorgbedrijven al in ieder geval twee jaar op rij een winstmarge van meer dan 10 procent hebben geboekt.

De dataset die uit het onderzoek is voortgekomen, is ter controle ingezien door NU.nl. Zeven bedrijven hebben winstpercentages van boven de 40 procent geboekt en twee daarvan zitten zelfs boven de 50 procent.

Eerder dit jaar kwamen dezelfde drie journalistieke platforms al met een dataonderzoek met gegevens van 2017. Nu zijn daar dus ook de cijfers van 2018 aan toegevoegd.

Aangezien sommige bedrijven hun jaarrekening over 2018 nog niet hebben gedeponeerd of dit op een onvolledige of onjuiste manier hebben gedaan, kan de lijst zelfs nog langer worden.

KNVB haalt EK zaalvoetbal 2022 naar Amsterdam

Het EK zaalvoetbal vindt in 2022 plaats in de Ziggo Dome en de MartiniPlaza in Groningen. Dat heeft voetbalbond KNVB vandaag bekendgemaakt. Nederland heeft het bid binnengehaald en troefde daarmee geïnteresseerde landen als Frankrijk, Portugal en Bosnië-Herzegovina af.

Het is voor het eerst sinds 1989 dat Nederland een eindtoernooi voor het zaalvoetbal mag organiseren. Toen werd het WK in Ahoy gehouden. 

Nauwe samenwerking
Om het EK binnen te halen heeft de KNVB nauw samengewerkt met de Ziggo Dome, MartiniPlaza en de gemeenten Amsterdam en Groningen. Ook zette de voetbalbond de Amsterdamse straatvoetballer Mohamed Attaibi in als boegbeeld. Attaibi speelde in de jeugd bij Ajax en is nu speler van het Nederlands zaalvoetbalteam. 

Lees ook: KNVB wil EK zaalvoetbal 2022 naar Amsterdam halen

Het toernooi wordt gehouden van 19 januari tot en met 6 februari. Het zal het grootste EK zaalvoetbal ooit worden. Voor het eerst doen er dan zestien landen mee. Voorheen waren het er twaalf. Dat betekent dat er 32 wedstrijden gespeeld zullen worden, waarvan twintig in Amsterdam.

Met het binnenhalen van het EK zaalvoetbal wil de KNVB de zaalvoetbalsport in Nederland een impuls geven. 

Drugsbendes als die van Taghi opsporen, wat kunnen AIVD en MIVD doen?

Zonder publiek, journalisten en hoofdverdachten ging vandaag het Marengo-proces verder. In de zwaarbeveiligde rechtbank bij Schiphol stonden zestien verdachten terecht voor vijf liquidaties en vijf pogingen daartoe. Alles achter gesloten deuren, zo besloot de rechter vorige week, nadat advocaat Derk Wiersum werd doodgeschoten.

De hoofdverdachte in de zaak, Ridouan Taghi, is de meest gezochte verdachte van Nederland. Waarschijnlijk bevindt hij zich samen met enkele medeverdachten in het buitenland. Om ze aan te pakken zijn volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid “onorthodoxe maatregelen” nodig.

Afgelopen zondag vertelde hij bij Buitenhof dat hij de AIVD en de MIVD wil inzetten om drugsbendes en georganiseerde misdaad aan te pakken. Maar waarom deze diensten? En waarom zijn ze niet allang ingezet? Om die vragen te beantwoorden kijken we eerst naar de bevoegdheden van de diensten.

Over de grens

“Het Nederlandse Openbaar Ministerie kan niet zelfstandig onderzoek doen in het buitenland”, legt Willemijn Aerdts uit. Ze is inlichtingenexpert aan de universiteit Leiden. “Dat op eigen houtje onderzoek doen in een ander land mogen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wel.”

Ervan uitgaande dat Taghi en andere kopstukken in dit proces zich niet in Nederland bevinden, moeten we dus over de grens kijken. “Maar het Openbaar Ministerie moet natuurlijk weten waar iemand zit, voor ze een rechtshulpverzoek kunnen indienen. Zo lang ze niet weten waar hij zit, kunnen ze ook geen ander land om hulp vragen.”

De AIVD en MIVD kunnen wel informatie verzamelen zonder toestemming van het andere land.

Waarom gebeurt het nog niet?

Het Openbaar Ministerie is er in Nederland voor het vervolgen van strafbare feiten. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben een andere taak: de nationale veiligheid en democratische rechtsorde te beschermen. Bijvoorbeeld door het opsporen van terroristen.

De AIVD en MIVD zullen pas in actie komen, als zij denken dat de nationale veiligheid en democratische rechtsorde in het geding zijn. Het lijkt erop dat minister Grapperhaus vindt dat met de moord op advocaat Derk Wiersum dat punt is bereikt.

“Ik denk dat er met de moord op de advocaat een grens overschreden is en dat dit wordt gezien als aanval op de democratische rechtsstaat”, zegt Aerdts. “En dan zou het dus gerechtvaardigd kunnen zijn die diensten er op te zetten.”

Aerdts benadrukt dat de diensten geen verlengstuk zijn van het Openbaar Ministerie. “De inlichtingendiensten zijn niet op zoek naar bewijzen, maar zijn er puur om de dreiging voor de rechtsorde af te wenden. Als de dreiging niet meer bestaat heeft de dienst goed z’n werk gedaan.”

Hoe bruikbaar is het dan voor rechters?

In de wet is de mogelijkheid opgenomen dat informatie van inlichtingendiensten gebruikt mag worden in een rechtszaak, legt Aerdts uit. “Maar die bewijsstukken moeten natuurlijk wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De rechter beslist of het bewijs gebruikt kan worden.”

Bij het verzamelen van informatie zullen de AIVD en MIVD niet alles op alles zetten om te zorgen dat de verdachte wordt gepakt. “Het kan zelfs zo zijn dat het OM zegt: ‘we willen informatie hebben over diegene’, maar dat de diensten zeggen: ‘dat maakt ons grotere onderzoek stuk dus die geven we niet’.”

De AIVD heeft laten weten dat ze niet staan te trappelen om mee te doen met de ‘war on drugs‘. In een reactie benadrukt een woordvoerder dat ze pas inspringen als de nationale veiligheid wordt ondermijnd. “Mocht daar inderdaad sprake van zijn, dan wordt bekeken met diverse partijen en ministeries wat ieders bijdrage kan zijn, en wat binnen de kaders van de wet de toegevoegde waarde van de AIVD kan zijn.”

Bron:NOS-ANP

Marokkaanse Nederlanders: bevrijd ons van dubbele nationaliteit

Een groep Marokkaanse Nederlanders wil dat de Nederlandse overheid en samenleving hen steunen bij hun strijd voor afschaffing van de dubbele nationaliteit. In een manifest schrijven ze dat ze niet uit vrije wil voor de Marokkaanse nationaliteit hebben gekozen en dat die nationaliteit onlosmakelijk verbonden is met angst en onvrijheid.

Het manifest staat onmiddellijk op de politieke agenda. D66-Kamerlid Jan Paternotte zegt op Twitter dat hij het kabinet vanmiddag zal vragen om Marokkaanse en ook Turkse Nederlanders hulp te bieden bij het afstand doen van hun (tweede) nationaliteit.

Nooit vrij

Het is dit jaar 50 jaar geleden dat Nederland een verdrag sloot met Marokko om arbeidsmigranten naar Nederland te halen. Marokko laat die arbeidsmigranten niet los, zeggen de ondertekenaars van het manifest. “Marokko heeft een scala aan instituties in het leven geroepen om Marokkanen in Nederland te bespioneren, te intimideren, te verleiden, te rekruteren, te corrumperen.”

Het gevolg is onder meer dat Nederlanders met een Marokkaanse nationaliteit zich niet vrij voelen om mensenrechtenschendingen in Marokko aan de orde te stellen, zoals bijvoorbeeld de behandeling van activisten en de achterstelling van bewoners van het Rifgebergte.

Marokko stelt zich op het standpunt dat het aan anderen geen verantwoording hoeft af te leggen over de behandeling van zijn onderdanen, ook niet aan Nederland. Het gevolg is dat bijna 400.000 Marokkaanse Nederlanders nooit vrij kunnen zijn van de bemoeienis, controle en wetten van Marokko, staat in het manifest. “Of het nou gaat om geboorte, naamgeving, huwelijk, echtscheiding, reizen, seksuele oriëntatie, religie, secularisme en sterven en eren; wij houden rekening met de Marokkaanse wetten en straffen.”

Tweets van journalist Nadia Ezzeroili, een van de ondertekenaars

Nadia Ezzeroili

Het manifest is door twaalf Marokkaanse Nederlanders ondertekend. Dat zijn er niet veel, maar heel veel mensen durven uit angst niet openlijk te zeggen dat ze erachter staan, zei ondertekenaar Habib el Kaddouri in het NOS Radio 1 Journaal. “Als je echt een gesprek met ze voert op een veilige en vertrouwde manier, komen ze tot de conclusie dat er iets moet gebeuren met die verplichte Marokkaanse nationaliteit.”

Dat in Nederland opgegroeide profvoetballers graag voor het Marokkaanse nationale elftal spelen, doet daar niets aan af. “Marokko is er vroeg bij om deze jongens te paaien en voor zich te winnen. Daar zit echt een machinatie achter. De Marokkaanse voetbalbond is hier actief, heeft hier scouts en praat op officials en familie in. Dat is niet heel onschuldig. Het lijkt een keuze van de individuele voetballer, maar er zit een hele strategie en plan van aanpak achter.”

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat dat nakomelingen van migranten in de toekomst voor één nationaliteit moeten kiezen. De ondertekenaars van het manifest juichen dat toe.

Sinds 2014 registreert de Nederlandse overheid al geen tweede nationaliteiten meer. Toenmalig minister Plasterk besloot daartoe naar aanleiding van een lobby die in 2010 begon met een ingezonden stuk in de Volkskrant.

Maar het beëindigen van de registratie betekent niet dat de dubbele nationaliteiten daarmee verdwenen zijn, omdat de Marokkaanse wet nog altijd hetzelfde is. De schrijvers van het manifest van vandaag hopen daarin verandering te brengen.

De publicatie van het manifest valt samen met een debat vanavond in het Amsterdamse debatcentrum de Balie over de invloed van Marokko op Nederlanders met een dubbele nationaliteit.

Rechtbank Schiphol zwaar beveiligd vanwege proces rondom Taghi

De rechtbank op Schiphol wordt vandaag extra beveiligd vanwege het proces rondom crimineel Ridouan Taghi.

De omgeving van de rechtbank is afgezet en er zijn verschillende checkpoints opgetuigd. Ook hebben meerdere marechaussees zich opgesteld in de buurt van de rechtbank.

Moord op advocaat
Deze maatregelen zijn genomen na de moord op advocaat Derk Wiersum, die de kroongetuige in het proces bijstond. Dat is ook de reden dat de zitting vandaag achter gesloten deuren plaatsvindt.

Lees ook: ‘Tientallen mensen beveiligd na moord op advocaat Derk Wiersum’

Pers en publiek zijn daardoor niet welkom in de rechtszaal. Wel is er buiten een plek gereserveerd voor de pers, waar er vanaf een afstand verslag kan worden gedaan van het proces. 

Bron:AT5

Rutte op klimaattop: tijd van woorden voorbij

Bij de aanpak van de klimaatverandering is de tijd voor woorden en politieke beloftes voorbij. Het is nu tijd voor stevige maatregelen, zei premier Mark Rutte bij de opening van een klimaattop in New York.

Hij wees op de stappen die Nederland zet, met bijvoorbeeld het Klimaatakkoord. Maar hij noemde de uitwisseling van ervaringen met andere landen van wezenlijk belang. Een wereldwijde inzet is nodig: “Klimaat stopt niet aan de grenzen.”

Nederland helpt zelf ook internationaal. Zo komt in de Amerikaanse stad Miami een kantoor van het zogenoemde Global Center on Adaptation (GCA). Vorig jaar openden vestigingen in Rotterdam en Groningen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet het in Nederland gevestigde GCA als kennismakelaar die landen, regio’s en steden helpt aan oplossingen om weerbaarder te zijn tegen het veranderende klimaat.

Bron: ANP

Verzekeraars overwegen ‘schone-lei-beleid’ voor ex-kankerpatiënten

Het Verbond van Verzekeraars wil onderzoeken of een zogenoemd ‘schone-lei-beleid’ voor ex-kankerpatiënten die al een aantal jaren genezen zijn verklaard, ook in Nederland kan worden ingevoerd. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) pleit daarvoor.

Ex-kankerpatiënten ondervinden volgens NFK vaak problemen bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of een hypotheek. Soms worden ze geweigerd of ze moeten een flinke premie-opslag betalen. “Zo worden mensen de rest van hun leven geconfronteerd met het feit dat ze kanker hebben gehad”, zegt directeur-bestuurder Arja Broenland van NFK. “Wij vinden dit onacceptabel”.

Het recht om vergeten te worden

Volgens Broenland zijn de overlevingskansen van mensen met kanker de afgelopen decennia enorm gestegen. “Dit betekent dat de groep mensen die met of na kanker leeft steeds groter wordt, en dus dat de groep die onverzekerbaar is meegroeit.”

Volgens het Verbond van Verzekeraars komen afwijzingen minder vaak voor dan NFK concludeert. Toch gaat het verbond gaat samen met patiëntenverenigingen en politiek Den Haag kijken of in Nederland, net als in Frankrijk en België, ‘het recht om vergeten te worden’ kan worden ingevoerd.

Dat houdt in dat een medische voorgeschiedenis na een aantal jaren geen of slechts een beperkte rol mag spelen bij de acceptatie en vaststelling van de premie van verzekeringen en hypotheken.

Koninklijke familie viert Koningsdag 2020 in Maastricht

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren Koningsdag volgend jaar in Maastricht, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag. Het programma voor die dag is nog niet bekend.

Hier was de koninklijke familie vorige jaren

  • 2019: Amersfoort
  • 2018: Groningen
  • 2017: Tilburg
  • 2016: Zwolle
  • 2015: Dordrecht

De koninklijke familie was dit jaar op Koningsdag in Amersfoort. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden toen vergezeld door onder anderen hun dochters Amalia, Ariane en Alexia.

Na de afwijzing voor het organiseren van het Songfestival, heeft Maastricht hiermee toch een groot evenement binnengesleept. Een gemeente moet zelf vragen of de koning er zijn verjaardag komt vieren. Het koningshuis en de bijbehorende adviseurs maken vervolgens de selectie.

Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren, waaronder de spreiding door de jaren heen over de provincies en de centrumfunctie van een gemeente.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht ziet de keuze voor haar stad als een grote eer. “De stad heeft alles in huis om de koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Samen met alle Maastrichtenaren gaan wij er een feestelijke Koningsdag van maken”, laat ze weten.

Compilatie: Zo vierde Nederland Koningsdag 2019

Stadsbestuur werkt komende maanden aan programma

Penn-te Strake ziet Koningsdag als een “mooie kans” om Maastricht aan de rest van het land te laten zien. Ze wijst erop dat de stad twee zielen heeft. “We zijn een van de oudste steden van Nederland, maar ook met een van de jongste en meest internationale bevolking.”

Deze tweedeling zal de basis vormen voor het programma op 27 april, waar het stadsbestuur met diverse verenigingen de komende maanden aan zal werken. “Het wordt uiteraard een feestje voor de koning, maar ook voor de stad”, zegt de burgemeester.